Hlavním posláním Folklorního spolku Jasénka je sdružovat zájemce o lidový tanec, zpěv, hudbu, slovesný folklor, kroje a zvyky, především z národopisné oblasti Valašska. Objevovat, pěstovat a rozvíjet nejlepší lidové tradice našeho regionu a seznamovat s nimi širokou veřejnost. Výsledky tvůrčí práce sdružení uplatňovat na jevištních vystoupeních, koncertech, besedách u cimbálu, lidových tanečních zábavách, národopisných slavnostech a dalších kulturních a společenských akcích jak v naší republice, tak v zahraničí.


Aktuálně