Soubor valašských písní a tanců Malá Jasénka

Mala Jasénka

English version

Dětský soubor Malá Jasénka ze Vsetína pracuje nepřetržitě od r. 1955. Jeho hlavním úkolem je především přípravovat děti pro další působení v dospělém souboru Jasénka. Soubor se soustřeďuje na zpracování folkloru Horního Vsacka. V programových číslech se ozývají lidové zvyky spojené s přírodním kalendářem vázané k tradičním projevům a činnostem Valachů. Kromě tanečníků ve věku 5 - 16 let jsou dalšími členy souboru muzikanti dvou cimbálových muzik. V současné době navštěvuje soubor okolo 60 dětí a mládeže. Vedoucí dětského souboru je Ing. Alena Zdražilová, která jej vede od r. 1972.


Kontakt:

Folklorní spolek Jasénka - SVPT Malá Jasénka
Svárov 1055, Vsetín 755 01

kontaktní adresa - organizační vedoucí:    
Mgr. Andrea Frňková
Družby 1431, Vsetín 755 01

telefon:     +420 603 336 234
e-mail:     afrnkova@tiscali.cz

vedoucí souboru:
Ing. Alena Zdražilová
Zelená 1505, Vsetín 755 01

telefon: +420 604 760 687

prezentovaný region:     Valašsko - především oblast Horního Vsacka
programový rozsah:     podle požadavků pořadatele až 90 min
www.malajasenka.cz