Fašanky na Vsetíně

Masopustní průvod s voděním medvěda.