O spolku

English version

Hlavním posláním Folklorního spolku Jasénka je sdružovat zájemce o lidový tanec, zpěv, hudbu, slovesný folklor, kroje a zvyky, především z národopisné oblasti Valašska. Objevovat, pěstovat a rozvíjet nejlepší lidové tradice našeho regionu a seznamovat s nimi širokou veřejnost. Výsledky tvůrčí práce spolku uplatňovat na jevištních vystoupeních, koncertech, besedách u cimbálu, lidových tanečních zábavách, národopisných slavnostech a dalších kulturních a společenských akcích jak v naší republice, tak v zahraničí. Spolek navazuje především na dlouholetou činnost Souboru valašských písní a tanců Jasénka a dětského souboru Malá Jasénka. V současné době zaštiťuje 8 samostatných složek. K nejstarším patří SVPT Jasénka a jeho cimbálová muzika, jež byly založeny v srpnu roku 1944 vynikajícím muzikantem, sběratelem lidových písní a tanců Zdeňkem Kašparem. Zdeněk Kašpar stál na postu primáše a uměleckého vedoucího souboru, až do svého úmrtí v roce 2002. Neodmyslitelně k Jasénce patří dětský soubor Malá Jasénka, který vznikl v roce 1955. Za dobu existence dětského souboru se vystřídalo několik muzikantských formací pod názvem cimbálová muzika Malá Jasénka. Nejstarší z těchto seskupení nyní vystupuje pod názvem cimbálová muzika Jasan a další v pořadí je cimbálová muzika Mladá Jasénka. Nejmladší složkou spolku je cimbálová muzika µJasénka. Začátky Pěveckého sboru Jasénčanky, který tvoří především bývalé členky souboru Jasénka, lze datovat od roku 2001. Nesmíme zapomenout na Klub Jasénka, který sdružuje bývalé členy souboru Jasénka, kteří se pravidelně scházejí a aktivně se zapojují při akcích pořádaných spolkem. Všechny uvedené složky nesou ve svém názvu základ jména Jasénka a tím se hlásí k příslušnosti k Folklornímu spolku Jasénka.