Zahraj ně, hudečku

Zahraj ně hudečku

Tento titul vydal Folklorní spolek Jasénka společně s Folklorním sdružením ČR, za podpory města Vsetína, Zlínského kraje, Valašského muzea v Rožnově p/R a celé řady dalších sponzorů na konci června roku 2006. Velkou zásluhu na vydání této sbírky má Klára Kašparová (Císaríková), vnučka Zdeňka Kašpara. Díky svému studiu etnologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, mohla tuto publikaci editorsky připravit. Její úkol však nebyl snadný. Narážela především na technické problémy. Zdeněk Kašpar začal pracovat na počítači ve vysokém věku a informace do něj ukládal naprosto nesystematicky. Strávila přípravou řadu hodin, byť zásahy do původních zápisů byly minimální. FS Jasénka vnímá vydání tohoto ojedinělého díla, které celistvě zahrnuje záznamy valašských tanců a notové nápěvy k nim, jako svoji morální povinnost. Vydáním se zpřístupní rukopis s cennými notovými záznamy, který určitě napomůže dalšímu rozvoji místních a regionálních valašských tradic.

Primáš cimbálové muziky Jasénka Zdeněk Kašpar (1925 – 2002) se svou ojedinělou sběratelskou činností, ke které přistupoval po celý svůj život s velkým zaujetím a odpovědností, zasloužil velkou měrou o uchování valašského folkloru. V publikaci jsou zapsány všechny druhy tanců, na kterých při svých sběrech narazil. Zápisy jsou z oblasti Vsacka - Vsetína a okolí, Velkých Karlovic, Lužné, Valašské Polanky, Leskovce a z dalších obcí. Pokud nějaký tanec neznal, s jeho rekonstrukcí mu pomohla paní Zdenka Jelínková, sběratelka, badatelka Ústavu pro etnografii a folkloristiku AV ČR v Brně a autorka řady sbírek valašských tanců. Ve sbírce jsou tance rozděleny do skupin podle toho, zda jde o tance točivé, figurální, kolové, párové či sólové apod. Ke každému tanci jsou uvedeny nápěvy písní, které se k němu zpívaly či hrály. Tyto nápěvy a jejich varianty jsou zaznamenané v přesné notové podobě s uvedením textu písně a s důležitými poznámkami odkud jednotlivý sběr pochází a kdo jej předváděl. Samotný tanec je u každé skupiny popsán v jeho základní charakteristice (popis kroků, držení, doprovodných gest) i ve variantách.

Písně a tance, které zachytil u pamětníků zejména v padesátých letech, dál šířil prostřednictvím souboru Jasénka, který založil již v r.1944. Po celá léta, až do svého úmrtí v r. 2002, stál v čele tohoto souboru jako primáš a umělecký vedoucí. Vychoval a ovlivnil řadu muzikantů, zpěváků a tanečníků a zůstane navždy vzorem pro mnohé následníky, nejen v našem FS Jasénka. Všechny složky Folklorního spolku Jasénka stále čerpají z jeho sbírek, úprav a vydáním taneční sbírky Zdeňka Kašpara zaznamenané valašské tance se dostanou také k dalším souborům, které reprezentují oblast Valašska.

Věříme, že nejen souborům, které prezentují folklor Valašska, ale i další zájemce zaujme tato publikace. Cenu jsme díky finančnímu zajištění mohli stanovit na částku 200 Kč + poštovné, aby se dostala k co největšímu počtu zájemců. V případě, že si chcete publikaci objednat, můžete na uvedených kontaktech:
Telefon: 723 76 74 97
E-mail: helena.galetkova@gmail.com