Zemřel Jaromír Matušů

Dne 13. srpna 2018 odešel ve věku 69 let tam, odkud již není návratu, pan Jaromír Matušů.
 
Odešel člověk, který byl s Jasénkou bytostně spjatý prakticky po celý svůj život. V roce 1959 začal ve svých 10 letech tancovat v Malé Jasénce. Od roku 1965 pak pokračoval jako tanečník v Jasénce a od roku 1977 byl souběžně i vedoucím taneční složky Jasénky. Přestože ve svých 34 letech skončil s aktivním tančením, dál vedl soubor až do roku 1995. Při jednom rozhovoru se Mirek vyjádřil takto - „Já jsem byl asi dost tvrdý k tanečníkům, ale jinak jsme si myslím lidsky rozuměli celkem dobře. Sám jsem vlastně z těchto lidí vyšel a s mnohými ještě aktivně tancoval. Vedoucí pozice je pro člověka vždy nějakým způsobem limitující.“
 
Ukončením aktivní činnosti v Jasénce však jeho působení v souboru neskončilo. Folklor jej stále bavil, byl tělem i duší Valach. Zajímal se stále o dění v souboru a stal se autorem mnoha pořadů Jasénky, především těch jubilejních. Vymýšlel také nové programy, ve kterých se společně prezentovala Jasénka se Vsacanem. Stál u zrodu myšlenky založit ve Vsetíně mezinárodní folklorní festival Vsetínský krpec, jehož 1. ročník se uskutečnil v roce 2000. Mirek byl jeho programovým ředitelem po několik ročníků.
 
My si ho budeme pamatovat jako člověka s velkými nároky na tanečníky, přitom však kamarádského a empatického. Jako člověka, který se lehce dojal, což nebylo znamením nějaké slabosti – naopak - bylo to vyjádřením, jak vše bytostně prožíval.
 
Mirku, posíláme Ti poslední pozdrav!
 
Tvoji Jasénčani